2011. március 11., péntek

„Diplomata pácban” avagy Figyelünk vagy Kukkolunk V.?

Ezzel a különleges esettel szeretném zárni a megfigyeléseinkből szemezgetett példákat. Különleges, mert diplomatákra általában nem jellemző a szervezett csempésztevékenység, és különleges a tekintetben is, hogy magánnyomozók tevékenysége nem irányulhat diplomáciai testületek tagjaira. De ez esetben nem hazánkba akkreditált diplomatákról van szó ...

Szeged után az M5 autópályán
A szóban forgó diplomaták, az egyik Afrikai ország Dél-Európai követségén teljesítettek szolgálatot, de diplomáciai mentességüket és védelmüket kihasználva, rendszeres – heti 2-3 alkalom –, Ausztriában tetemes haszonnal értékesíthető, kurrens termékek csempészetére adták a fejüket.
Ügynökségünket ez esetben is nemzetközi nyomozás keretében bízták meg tevékenységük felderítésére, bizonyítására, dokumentálására, együttműködve az osztrák rendőri szervekkel.


Rövid pihenő Győr után
Konspirációs szempontból ez a feladat fokozottabb óvatosságot igényelt tekintettel a figyelt személyek státuszára, felkészültségére, óvatosságára, esetleges kiképzettségükre.
Tevékenységük során több követségi gépkocsit is használtak, így a határzónában történő „felvételük” is fokozott figyelmet igényelt.

Megy az áru "kézről-kézre"
A megfigyelés során sikerült a teljes csempész és értékesítési hálózatot felderíteni, tevékenységüket dokumentálni, amely alapján az érintett diplomatákat kiutasították mindkét országból.


2011. március 10., csütörtök

Figyelünk, vagy kukkolunk IV.


Útközben Budapest M0 ...
Nemzetközi nyomozás keretében, nemzetközi csempészbanda felderítésére kaptunk megbízást.
Az egyik szomszédos országbeli partnerünkkel együttműködve információt kaptunk egy jelentősebb szállítmány várható indulásáról. A kollégának sikerült megállapítani a jármú típusát, rendszámát, így a határnál kellett megfigyelés alá vonni a jelzett járművet, felderíteni a lerakóhelyet, az árut átvevő személyeket.

A határzóna mindkét oldalán kezdtük meg az operációt, hogy a jelentős teherforgalom sűrűjében se tudjuk szem elől veszíteni. Több napos várakozás meghozta gyümölcsét és sikerült figyelés alá vonni már abban stádiumban, amikor közeledett a határ zónához.
Bécs közelében ...
A vámkezelést követően, rövid pihenőkkel tarkítva keresztül utazott az országon, s Hegyeshalomnál átlépett Ausztriába, majd Bécs közelében egy kamion parkolóba hajtott és ott „letáborozott”. Feltehetően várta a kinti kapcsolattartót, vagy annak instrukcióját a további útirányra vonatkozóan.
 

Akcióban a "sógorok"
Két napig nem történt semmi, de a harmadik napon az osztrák vámhatóságok rutinellenőrzés közben felfedezték a csempészárut, amelyet a hűtőkamion hőszigetelő anyaga helyére pakoltak be.

És megtalálják ...
Megbízó utasítására az illetékes osztrák vámszerveket tájékoztattuk, az általunk tapasztalt és felderített információkról, rendelkezésükre bocsátottuk a készített dokumentációkat.

Sajnos több napos munkánk eredményeként csak csak részsikert értünk el, de pestiesen szólva, "ez benne van a pakliban" ... 

Figyelünk, vagy kukkolunk III ?

Ismerősök és ismeretlenek unszolására, néhány példával próbálom illusztrálni, milyen eredmény várható egy jól szervezett és végrehajtott megfigyeléstől. A magán szférában eltöltött több mint 10 év során végrehajtott megfigyelések széles tárházából nagyon nehéz választani. A magánszférából vett példák után egy bűncselekmény nyomozása során alkalmazott megfigyelés eredményét szeretném bemutatni.

Megbontott kerítés
Egy 100%-s külföldi tulajdonban lévő logisztikai raktár készletében jelentős mértékű hiányt észlelt a tulajdonos által megbízott audítor, s a feltárt hiányosságok dolgozók által elkövetett lopásokra utaltak.
Az elsődleges helyszíni vizsgálataink a szokás biztonsági rendszerek – élőerős vagyonvédelem, biztonságtechnikai rendszer, kerítés, stb. – meglétét megerősítették, de ugyanakkor több helyen észleltük a kerítés megbontását, így valószínűsítettük, hogy a lopott árut itt juttatják ki az objektumból:

Ezt kérted ...
A több hétig tartó megfigyelés eredményre vezetett, sikerült felderítenünk, a bűncselekményt elkövető összes személyt, a lopott árut átvevő orrgazdákat, végül az illetékes rendőri szervekkel együttműködve, egy sikeres rajtaütést követően felszámolni a bűnszervezetet.

A kár meghaladta a több 10 millió forintot, az elkövetők bíróság előtt feleltek tettükért.
A nagy erőkkel végzett megfigyelés és a technikai eszközök kreatív alkalmazása meghozta az eredményt.

2011. március 6., vasárnap

Figyelünk, vagy kukkolunk II ?

Ismerősök és ismeretlenek unszolására, néhány példával próbálom illusztrálni, milyen eredmény várható egy jól szervezett és végrehajtott megfigyeléstől. A magán szférában eltöltött több mint 10 év során végrehajtott megfigyelések széles tárházából nagyon nehéz választani. Most két példával próbálom érzékeltetni a magánjellegű nyomozások során a megfigyelés hatékonyságát.


Hová menjünk?
Első példánk szokványosnak is mondható: „Hősünk” brit állampolgár, akit munkája időszakosan Budapestre vetett, Budapest határában egy családi ház felső szintjét bérelte ki Budapesti tartózkodása idejére,  a család otthon ...

Feleség gyanút fogott, s megbízta ügynökségünket az ellenőrzésével. A hétköznapok „csendesek” voltak, munka, pihenés, míg el nem jött a péntek este. Hősünk a belvárosba indult, ott találkozott egy csinos hölggyel, teázás, majd rövid hezitálás után a férfi bérelt lakában kötöttek ki. Reggel együtt hagyták el a házat, s mindenki ment a dolgára … A feleség gyanúja megalapozottá vált.

Hétvégét agyámnál töltöm ...
Második példánk egy több mint 25 éves házastársi kapcsolat végjátékának is tekinthető:

Férj –sikeres vállalkozó-, egy kis "egyedüllétre, kikapcsolódásra" vágyott kapcsolatuk erősítése érdekében, ezért egy időre külön költözött, a hétvégeket szülei vidéki házában „töltötte”. A feleség „nyomozása” nem vezetett eredményre, így megbízta ügynökségünket.

Második hősünk valóban vidéken töltötte a hétvégéit, csak nem a szülői házban, hanem attól 200 km távolságra…